Μαθητικός Διαγωνισμός

Τα νησιά μας,
φάροι βιώσιμης ανάπτυξης

Για 2η χρονιά
μαθητές, εκπαιδευτικοί και τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνουν μαζί ένα καλύτερο μέλλον για τα νησιά μας!

Βάλε το σχολείο σου σε δράση και σχεδίασε έργα χρήσιμα για το νησί σου!

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάζονται και προτείνουν έργα κοινής ωφέλειας για τον τόπο τους με βασικό γνώμονα την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της στα νησιά. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ), με την υποστήριξη του Κέντρου Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και πραγματοποιείται στο πλαίσιο προώθησης των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης  του ΟΗΕ και των αρχών και δεσμεύσεων της Διακήρυξης της Πρωτοβουλίας «Εξυπνα Νησιά».

Οι μαθητές & μαθήτριες με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες για τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης γύρω από 4 τομείς παρέμβασης (Ενέργεια & Μεταφορές, Κτίρια & Δημόσιος Χώρος, Υδατικοί Πόροι, Απορρίμματα). Οι προτάσεις που θα αναδειχθούν θα λάβουν βραβείο και θα υλοποιηθούν με την υποστήριξη του ΔΑΦΝΗ  σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού.

Στόχοι του διαγωνισμού

Καλούμε εκπαιδευτικούς και μαθητές να εμπνευστούν από την Ατζέντα των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας “Έξυπνα Νησιά” και να συμβάλλουν ενεργά στο σχεδιασμό του τόπου τους, με στόχο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στόχος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τον τρόπο και τις προκλήσεις υλοποίησης των έργων αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση να αφουγκραστεί τις προτάσεις και τα όνειρά τους για μία βιώσιμη ανάπτυξη.

Ενέργεια & Μεταφορές

Κτίρια & Δημόσιος Χώρος

Υδατικοί Πόροι

Απορρίμματα

Στάδια διαγωνισμού

10 Ιανουαρίου 2022

Έναρξη διαγωνισμού

2 Φεβρουαρίου 2022

Λήξη αιτήσεων συμμετοχών

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2022

Προετοιμασία προτάσεων – Συναντήσεις με Δήμους – Υποστήριξη από το ΔΑΦΝΗ

15 Απριλίου 2022

Υποβολή προτάσεων

24 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

24 Μαΐου 2022

Βράβευση

Υποβολή αίτησης συμμετοχής ομάδων μαθητών

Οι οµάδες µπορούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό συµπληρώνοντας την αίτηση συµµετοχής, η οποία υποβάλλεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό στο ∆ΑΦΝΗ.

Προετοιμασία πρότασης

Μετά τη δήλωση συμμετοχής της κάθε ομάδας, το ∆ΑΦΝΗ υποστηρίζει μαθητές και εκπαιδευτικούς για την συγγραφή των προτάσεων τους. Μέσα από μία σειρά διαδικτυακών συναντήσεων οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του ∆ΑΦΝΗ καθοδηγούν τις ομάδες προκειμένου να αναπτύξουν την ιδέα τους στον τομέα παρέμβασης που έχουν επιλέξει.
Η ομάδα του BEYOND παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις ομάδες μαθητών σε ζητήματα που αφορούν στην εκτίμηση των επιπτώσεων και στα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ή/και στο μετριασμό των επιπτώσεών της, ενώ υποστηρίζει τις ομάδες προκειμένου να ανακτήσουν δορυφορικά κλιματικά και περιβαλλοντικά δεδομένα για τις νησιωτικές περιοχές.
Επίσης, με την υποστήριξη του ∆ΑΦΝΗ προγραμματίζονται συναντήσεις μεταξύ των ομάδων μαθητών και του ∆ήμου τους. Οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν τις ιδέες τους σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουν από τους ∆ήμους, με τελικό στόχο να καταστρώσουν ένα σχέδιο υλοποίησης προτεινόμενου έργου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες του νησιού τους.

Υποβολή προτάσεων

Οι ομάδες υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τη σκυτάλη παίρνει η Επιτροπή Αξιολόγησης.

Αξιολόγηση προτάσεων

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων και βραβεύεται μία τουλάχιστον πρόταση από το Γυμνάσιο και μία από το Λύκειο. Για τις βραβευμένες προτάσεις το ∆ΑΦΝΗ θα αναλάβει την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών και τη γενικότερη ωρίμανση των έργων σε συνεργασία με τους ∆ήμους, ακολουθώντας συμμετοχικές διαδικασίες.

Βράβευση ομάδων

Το ταξίδι του διαγωνισμού ολοκληρώνεται και στο τέλος του σχολικού έτους διοργανώνεται εκδήλωση για την απονομή των βραβείων στις νικήτριες ομάδες.

Βήματα συμμετοχής

Σχηματισμός ομάδων

Ο/Η Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το συντονισμό της δράσης, σχηματίζει τις ομάδες των μαθητών & μαθητριών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από 4 έως 10 μαθητές & μαθήτριες από διαφορετικά τμήματα, σχολεία και τάξεις, με βασική προϋπόθεση βέβαια να ζουν στο ίδιο νησί.

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής

Ο/Η Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός συμπληρώνει και υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής έως τις 2 Φεβρουαρίου 2022. Προσοχή: Για κάθε συμμετέχοντα, πρέπει να συμπεριληφθεί και υπογεγραμμένη η Έγκριση Συμμετοχής από τον Κηδεμόνα του.

Προετοιμασία πρότασης

Οι ομάδες μαθητών επιλέγουν έναν από τους 4 τομείς παρέμβασης και προετοιμάζουν την πρότασή τους με την υποστήριξη του ΔΑΦΝΗ και σε συνεργασία με το Δήμο της περιοχής τους.

Υποβoλή πρότασης

Οι ομάδες υποβάλλουν την Φόρμα Περιγραφής Πρότασης η οποία κατατίθεται προς αξιολόγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων – μελών του ΔΑΦΝΗ:

 • Αγαθονησίου
 • Αίγινας
 • Αλοννήσου
 • Αμοργού
 • Ανάφης
 • Άνδρου
 • Αντιπάρου
 • Αστυπάλαιας
 • Β. Κέρκυρας
 • Γαύδου
 • ∆. Λέσβου
 • Ελαφονήσου
 • Ηρωικής Νήσου Κάσου
 • Ηρωικής Νήσου Ψαρών
 • Θήρας
 • Ιητών
 • Ικαρίας
 • Καλύμνιων
 • Κέας
 • Κ. Κέρκυρας & ∆ιαποντίων Νήσων
 • Κιμώλου
 • Κύθνου
 • Κω
 • Λευκάδας
 • Λειψών
 • Λήμνου
 • Μεγίστης
 • Μυτιλήνης
 • Μήλου
 • Μυκόνου
 • Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
 • Νισύρου
 • Οινουσσών
 • Πάρου
 • Πάτμου
 • Ρόδου
 • Σάμης
 • Σαμοθράκης
 • Σερίφου
 • Σικίνου
 • Σίφνου
 • Σκιάθου
 • Σκοπέλου
 • Σύμης
 • Σύρου – Ερμούπολης
 • Τήλου
 • Τήνου
 • Ύδρας
 • Φολεγάνδρου
 • Φούρνων – Κορσεών
 • Χάλκης
 • Χίου

Βραβεία

Η αξιολόγηση των προτάσεων των μαθητών θα γίνει με καθορισμένα κριτήρια από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Θα βραβευθεί μία τουλάχιστον πρόταση από το Γυμνάσιο και μία από το Λύκειο. Για τις βραβευμένες προτάσεις το ∆ΑΦΝΗ θα αναλάβει την εκπόνηση των αντίστοιχων µελετών και τη γενικότερη ωρίµανση των έργων σε συνεργασία µε τους ∆ήµους, ακολουθώντας συµµετοχικές διαδικασίες.

1ος Μαθητικός Διαγωνισμός

Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2020-2021 με τη συμμετοχή περισσότερων από 230 μαθητών & μαθητριών και 50 εκπαιδευτικών από 28 Γυμνάσια και Λύκεια που ανήκουν σε 21 Νησιωτικούς Δήμους – Μέλη του ΔΑΦΝΗ.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο education@dafninetwork.gr